Aktuální všeobecné obchodní podmínky platné od 01.05.2018

Souhrnné všeobecné obchodní podmínky

pro všechny služby (krom mobilního volání) společnosti Mgr. Radek Vymazal

Starší ceníky za jednotlivé služby

Ceníky

Souhrnný Ceník služeb platný do 30.07.2018

Ukázky návrhu smluv

Ukázky návrhu smluv

Ukázka návrhu smlouvy mobilní tarify

Ukázka návrhu smlouvy pevná linka

Parametry rychlostí (platné od 01.02.2021)

Ukázka návrhu smlouvy bezdrátový internet do 01.02.2021

Ukázka návrhu smlouvy pevný internet (xDSL)

Mezinárodní ceník volání

Ceníky pro mezinárodní volání

Mezinárodní ceník volání mobilní tarify

Mezinárodní ceník volání pevná linka

Ostatní dokumenty

Partner Operátoři pro roaming v zázemí sítě Vodafone

Specifikace rozhraní

Ukázka výpovědí smlouvy k internetu

Pravidla pro poskytování služeb přístupu k síti internet

Pravidla pro mimosoudní řešení sporu

Nařízení EU 2015/2010

GDPR (Privacy policy)

GDPR (Privacy policy) Connectica s.r.o

Souhlas se zřízením inkasa