Objednávka pevné linky

Jméno a příjmení*

Autorizovaný e-mail:

Autorizovaný telefon:

ulice:

číslo popisné*:

Město nebo obec*:

PSČ*:

Volba tarifu*
50 Kč/měs (portaci si hradím sám, vezmu další služby od Connectica)100 Kč/měs (portaci si hradím sám, nechci jiné služby od Connectica)150 Kč/měs (portaci chci zadarmo, nechci jiné služby od Connectica)

Volba přístroje*
Koupím si přístroj od Vás (2500 Kč/ks)Chci zapůjčit přístroj od Vás (+100 Kč/měsíc)Necháme to směrovat na nějaké číslo od Vás ( zadarmo)

Přenášené tel. číslo

Další čísla? (vypňte, pokud se jedná o ISDN blok)

Referenční číslo na faktuře od O2

CAPTCHA (opište bezpečností kód)